Ukoliko nemate izvedenu gasnu instalaciju ili je na postojećoj potrebna prepravka, potreban Vam je savet stručne osobe. MJ d.o.o. je registrovano za izvođenje gasnih instalacija i poseduje licencu.

Instalacije za razvod gasa, nadzemne i podzemne izvodimo najsavremenijim postupcima od podzemnih vodova preko merno-regulacionih setova do potrošača. Vršimo kontrole ispravnosti i usaglašenosti unutrašnjih gasnih instalacija odgovarajućim instrumentima i licenciranim radnicima.

Takođe, vršimo i usluge godišnjeg ispitivanja unutrašnjih gasnih instalacija.

Iskustvo koje smo stekli u mnogim poslovima gasifikacije porodičnih kuća, većih stambenih objekata kao i industrijskih objekata, možemo primeniti i kod Vas.

Gorionik