Preduzeće "MJ" d.o.o. Sombor od 1996. godine započinje uspešnu saradnju sa engleskom građevinskom firmom "Hepworth water systems" i postaje ovlašćeni predstavnik za teritoriju Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

S obzirom na veličinu proizvodnog programa firme "Hepworth", preduzeće "MJ" d.o.o. Sombor je odlučilo da se bavi distribucijom Hep2O programa, u okviru kojeg su plastične polibutilenske cevi i spojnice, namenjene za izradu instalacija vodovoda, podnog i centralnog grejanja, destilovane vode i vazduha pod pritiskom. Moderno građevinarstvo postavlja sve veće zahteve u pogledu: brzine izvođenja radova, kvaliteta materijala koji se ugrađuje, kao i ekološke norme u pogledu reciklaže materijala.

Saradnjom sa kompanijom "Hepworth", uspeli smo da u potpunosti odgovorimo na sve gore postavljene zahteve. Atesti od Instituta za zaštitu zdravlja-Novi Sad, Fakulteta tehničkih nauka-Novi Sad, garantni rok od 50 godina na materijal i spojnice, zlatna medalja za kvalitet Novosadskog sajma 2001. godine kao i mnogobrojni izvedeni objekti svedoče o kvalitetu programa koji predstavljamo.

Zašto izabrati Hep2O?


NAJBOLJI SISTEM

Zato što je najbolji sistem proizveden u Engleskoj.


ZDRAVSTVENO ISPITAN

Zato što je jedini zdravstveno ispitan i atestiran sistem za pitku vodu.


VISOK KVALITET

Zato što daje 50 godina garancije, od 15 - 95º C, tačka omekšavanja cevi 125º C (vodena para).


FLEKSIBILNE CEVI

Zato što Hep2O ima fleksibilne cevi od polibitulena, fiting koji omogućuje rastavljiv spoj (kompatibilan sa bakarnim cevima).


ŠIROKA PRIMENA

Zato što sa Hep2O cevima možete da pravite instalacije vodovoda, grejanja, podnog grejanja, destilovane vode, komprimovanog vazduha.